Adverteren op Sociale Media

Met hoge Return on Investment

social media advertising
S

Selectief adverteren op sociale media


Het systeem van Pay per Click of PPC - u betaalt énkel als iemand doorklikt naar uw site - is niet alleen beschikbaar op Google. Het systeem bestaat ook bij sociale media zoals Facebook, LinkedIn en Instagram. Ze laten een geraffineerde segmentatie naar consumenten toe.

Op Facebook en Instagram kan je je doelpubliek selecteren op basis van interesses, leeftijd, sociale status, locatie, gezinssituatie enz. Die informatie is goud waard om zeer selectief te werk te gaan. Via Linkedin kan je zakenmensen bereiken al naargelang soort functie, diploma, bedrijfsnaam, bedrijfstak, bedrijfsgrootte enz.


Wilt u weten welke segmentatie voor u geschikt is?  Praat er met ons over  

M

Meten is weten


Net zoals bij Google Advertising is Social Media Advertising een kwestie van meten, weten, resultaten analyseren en bijsturen.

Samen met u bekijken we wat u wilt bereiken met de campagnes. Indien nodig analyseren we uw huidige positionering op Facebook, Instagram en LinkedIn. Op basis daarvan bepalen we een strategie en zetten we een operationeel plan op. Wanneer de campagnes lopen, volgen we ze op de voet op en sturen bij om een optimaal resultaat te halen. Zodat u een maximum rendement haalt uit elke gespendeerde cent.


Ja, ik wil ook het maximum uit sociale media halen  

E

Enkele Cases

Non-profit prospectie via LinkedIn

NCK is een neutraal vakbondsalternatief voor kaderleden. In het kader van de sociale verkiezingen ontwikkelden we een campagne om kandidaat-afgevaardigden te recruteren. Verschillende advertenties werden getest om de specifieke doelgroep van Kaderleden in België te bereiken. Op korte tijd reageerden meer kaderleden dan verwacht.

LinkedIn laat verrassend veel selectiemogelijkheden toe:
bedrijf, bedrijfsgrootte, sector, geslacht, functie, anciënniteit, diploma, ea

linkedin

Webshop prospectie via Facebook

Materni verkoopt borstvoedingsondersteunende producten. Onze klant vroeg ons hoe we vrouwen konden bereiken die net een kindje hebben gekregen. Ons antwoord: veel vrouwen posten dit trots op hun Facebook-pagina. De advertentie, enkel gericht naar deze moeders, gaf een hoge CTR naar de Materni webshop.

Met Facebook kan je consumenten heel gericht benaderen
door de combinatie van unieke, persoonlijke criteria

facebook